ONLINE KURZ

VZTAHOVÝ ZÁKLAD

2499,-

ONLINE KURZ

VZTAHOVÝ ZÁKLAD

2499,-

MOŽNÁ VÍŠ, JAKÝ TO JE, KDYŽ:

Máš pocit, že si lásku musíš zasloužit

Kdykoliv se něco stane,
máš pocit, že je to
všechno tvoje vina

Role hodné holčičky/chlapečka Tě vyčerpává

Něco odkýveš, protože se nezmůžeš v tu chvíli na odpor, ale poté si to vyčítáš

Neumíš říct "NE"

Kdykoliv někoho odmítneš, máš pocit, že ho necháváš na holičkách

Neumíš se ocenit, povzbudit

Čekáš na pochvalu od ostatních, která nepřichází. A když ano, rychle vyprchá...

strach mluvit o sexu

Máš strach mluvit se svým partnerem o sexu

Víš, že zažíváš toxické chování, ale nevíš, jak se vyhradit.

Proto, aby vztah trval, jsi ochoten/a překračovat svoje hranice.

Shazuješ svoje pocity, nebo je popíráš, aby ses zalíbil/a sobě nebo ostatním.

MOŽNÁ VÍŠ,
JAKÝ TO JE, KDYŽ:

Máš pocit, že si lásku musíš zasloužit

Kdykoliv se něco stane,
máš pocit, že je to
všechno tvoje vina

Role hodné holčičky/chlapečka Tě vyčerpává

Něco odkýveš, protože se nezmůžeš v tu chvíli na odpor, ale poté si to vyčítáš

Neumíš říct "NE"

Kdykoliv někoho odmítneš, máš pocit, že ho necháváš na holičkách

Neumíš se ocenit, povzbudit

Čekáš na pochvalu od ostatních, která nepřichází. A když ano, rychle vyprchá...

strach mluvit o sexu

Máš strach mluvit se svým partnerem o sexu

Víš, že zažíváš toxické chování, ale nevíš, jak se vyhradit.

Proto, aby vztah trval, jsi ochoten/a překračovat svoje hranice.

Shazuješ svoje pocity, nebo je popíráš, aby ses zalíbil/a sobě nebo ostatním.

TÉMATICKÉ SEKCE:

VZTAH

Občas se zaměřuje příliš na druhého člověka,
až zapomene pečovat o vztah – most mezi námi, který postupem času chátrá. 

Na takovém chátrajícím mostě už spolu nedokážeme tančit jako dřív
 a spíš jsme ve střehu, odkud vykoukne další hřebík, 
který nám prorazí nohu
– nebo srdce.

• Co je to vlastně vztah?
• Jak o něj pečovat?
• Jak převzít zodpovědnost do vlastních rukou?

STRACH

Někdy naše kormidlo, které udává směr života ovládne strach.
 A to se může stát i ve vztazích. Naše činy jsou motivováný převážně strachem. 

Ze strachu z opuštění jsme ochotni dovolit ostatním překračovat dlouhodobě naše hranice. 
Žárlíme, stáváme se emočně závislými.

 Strach ze selhání nám může brát v uznání vlastních chyb a zdravé sebereflexi.
Jsme na cestě strachu.

• Jak pracovat se strachem ze selhání?
• Jak nahradit strach respektem?
• Jak se naučit respektovat sám sebe?

PĚT JAZYKŮ LÁSKY

Zejména v dlouhodobých vztazích si často uvědomujeme na
rozumové úrovni, že nás má partner rád a spoustu věcí pro rodinu dělá. Ale na
citové úrovni už jeho lásku nedokážeme tak dobře cítit. Místo toho cítíme
prázdnotu, otupělost a energii bereme z jakési setrvačnosti.

• Jak funguje citová nádrž?
• Co je to teorie pěti jazyků lásky?
• Jaký jazyk je ten váš mateřský?
• Jak nastavení společnosti může ovlivnit Váš jazyk lásky?

 

NEVĚDOMÉ VZORCE

Občas jsme jako loutky za jejichž provázky tahají právě
nevědomé vzorce chování. Až přes 70% vzorců, které odkoukáme jako malé děti, je
negativních a ty poté řídí náš život.  Předáváme dál to špatné, abychom ulevili své tíze, bohužel tím často
trpí naši blízcí, děti a vztahy s nimi.

 • Co je to sociální dědictví?
• Jaké vzorce můžeme nevědomě opakovat?
• Co je to argumentační trojúhelník?
• Jak můžeme ovlivňovat partnerovo nedostatečné 
fungování v určitých oblastech života?

 

MANIPULACE

Malokdo z nás pochází ze 100% zdravého prostředí.
 Právě proto to, co by nás někdy mělo praštit do očí, považujeme za normu a necháme sebou manipulovat.
Manipulace je neviditelné násilí, které zbaví oběť vůle se bránit.
Proto se jí věnuji v kurzu, kde se dozvíte, v
íce o různých manipulačních technikách.

• Co je to gaslighting?
• Proč neříkat manipulátorovi, že je manipulátor?
• Jak se vyhradit vůči toxickému chování? 

KOMUNIKACE

Občas nám minulost vkládá do úst slova, která vlastně říkat nechceme. Nebo role, které hrát už nepotřebujeme. Jenže čím je vlastně nahradit? V kurzu si rozšíříte svoju komunikační dovednosti. 

• Jak jednat asertivně?
• Jak říkat „NE“?
• Jak opravdově někoho ocenit?
• Jak ocenit sebe?
• Jak zaměnit kritiku za kvalitní zpětnou vazbu?